شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
فکر ميکنم اين شعر در کتاب فارسي دوم راهنمايي زمان ما بود :)
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} سلام زمان ما که نبود:)
البته همَش نه ...گزينه اي ازش
در خاطر ندارم
چراغ جادو
2--براي تو
رتبه 68
27 برگزیده
241 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2--براي تو عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top