شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ ساليانه يك سوم جنين ها در ايران سقط مي شوند به زبان ديگر توسط پدر و مادر به قتل ميرسند ولي هيچ سلبريتي به اين قتل ها اعتراض نميکنه آخه با پز روشنفکريشون سازگار نيست به خاطرشم گرين کارت بهشون نميدن #رومينا # انسانيت_گزينشي #سلبريتي_بي_سواد
سلبريتي بيسوادسياسي
درب کنسرو بازکن برقی
2--براي تو
رتبه 68
27 برگزیده
239 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2--براي تو عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top