شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ - يا رسول الله من شما را دوست دارم! - پس چرا خدا رو اطاعت نميکني؟ - يا امير المومنين يا حضرت زهرا من شما را دوست دارم! - پس چرا گناه مي کني؟ - يا امام حسين من شما را دوست دارم! - پس چرا به شيوه ما عمل نميکني؟ - يا اهل بيت رسول الله من دوستدار شما هستم! - پس چرا...؟ *يادمان باشد شيعه بودن ما مشروط به پيروي صادقانه ما است نه صرفا اظهار دوستي*
ترجمه حديث: هر کس ما را دوست دارد به شيوه ما عمل کند و تقوا بورزد
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
2--براي تو
رتبه 68
27 برگزیده
239 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2--براي تو عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top