شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ نوروز و کتاب: کتاب *ورود اسلام به ايران و شبهات پيش رو* نوشته مصطفي محسني کتاب چنان که از اسمش پيدا است به موضوع ورود اسلام به ايران پرداخته و شبهاتي را که از جانب مستشرقان و پان ايرانيسم ها مطرح شده پاسخ گفته است. متن روان و مستدل به منابع گوناگون از ويژگي هاي اين کتاب200 صفحه اي است.
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
2--براي تو
رتبه 69
26 برگزیده
238 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2--براي تو عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top