شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ همه‏ متعهديم براى اسلام. اما تازه يك تعهد خاصى با اسلام بستيم و ما بيعت كرديم با اسلام. بيعت ما اين است كه ما جمهورى‏ اسلامى و نظام اسلامى مى‏خواهيم . *اگر بنا باشد كه بگوييم كه ما بيعت كرديم با اسلام، با جمهورى اسلامى، رأى داديم به جمهورى اسلامى، لكن به احكام اسلام عمل نمى‏كنيد، اين خلاف بيعت است.* اين خلاف معاهده است. بايد همه چيز، همه چيزها اسلامى باشد.
alloutflove
98/12/21
2--براي تو
صحيفه امام، ج‏11، ص: 522
2--براي تو
امروز خوندن اين جمله هاي امام که البته طولاني تر بود حال دلم رو خوب کرد...گفتم دوستانم هم بهره ببرند.
mp3 player شوکر
2--براي تو
رتبه 69
26 برگزیده
238 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2--براي تو عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top