بخش های مرتبط
پيام‌هاي ارسالي
درب کنسرو بازکن برقی
+ معشوقا خاصيت عشق درد و رنج است شکنجه گر چرايي؟
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ شاعر قلم از نيام بر کشيد چکاچک برخورد واژگان با کاغذ گوش خيالش را پر کرد واژگان يک به يک خونشان جاري شد بر مقتل اوراق قتل قافيه ها روي خونين شعر را سپيد کرد...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ سرگشته ام چو يک شمع در معرض عواصف...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ سرودم يک غزل ناب از تو افسوس که در دل غزل داغي هست...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ من به مي خو کرده ام ساقي لب لعلت کجاست؟
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ کتاب مقدس را بر ميدارم باز مي کنم کتاب اشعيا مي آيد بند چهلم! *تسلي براي قوم خدا:* تسلي دهيد! قوم مرا تسلي دهيد خداي شما گويد: به اوشليم گوييد و او را ندا دهيد که اجتهاد او تمام شده و گناه وي آمرزيده گرديده...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
2--براي تو
سخت اسير خويشتنم:(
تو خود حجاب خودي حافظ! از ميان برخيز...
+ شاعري را که غم سَرا باشد غم سُرا خواهد شد...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ سبوي بشکسته ام غم مي چکد از من...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
مادر هما
با اينکه غمگين هست ولي بسيار زيبا .. هم متن و هم عکس ...
2--براي تو
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} ممنونم
+ کاخ سليماني يا بهشت شدّاد که جز به وقت مرگ نمي آيي...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
2--براي تو
گويند سليمان نبي کاخي ساخت، روزي که کاخ تمام شد به تنهايي وارد کاخ شد در ايوان کاخ ملک الموت بر او مسلط شد و جانش را در حالي که بر عصا تکيه داشت گرفت...مدتها کسي از هيبت سليمان جرات نميکرد نزديک شود تا خدا موريانه اي را مامور جويدن عصا کرد تا همگان فهميدند سليمان جان داده است.
2--براي تو
شداد بن عاد براي خود بهشتي ساخت به خيالش به جاي بهشت برين، درست در روزي که وارد بهشت خود شد مرگ او را در رسيد...
+ مثال آب جا مانده در گودال مي روم ذره ذره رو به زوال
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
چه قشنگ
+ بشکسته قلم به خون بايد نويسم حديث فراقت را...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ نگين سليماني کار سليمان مي کند حتي به دست اهرمن اگر افتد...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
2--براي تو
بر اساس برخي افسانه ها سليمان نبي انگشتري داشت که تمام قدرتش در آن انگشتر بود، اهرمنان انگشترش دزديدند شوکت و قدرت سليمان از بين رفت!! نبي خدا به ماهيگري پرداخت و آخر روزي نگين گمشده در دل ماهي يافت!
2-دست خط
مطلب جالبي بود
بعدی همه 9 نظر قبلی
2--براي تو
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} من آن نگين سليمان به هيچ نستانم/ که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد...حافظ
هيچ گوهر را نبود آن سروري... کان سليمان داشت در انگشتري....شايد عطار...
+ مرا هر روز نفرين کن فراموش اما نه...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
http://emozionante.parsiblog.com/Feeds/11919281/
+ خب برادر من عزيز من جان من قشنگ يه وبلاگ جامع بساز همه مطالبت رو تو همين بنويس نه اينکه هر رفرش که ما ميزنيم با يه وبلاگ جديد از شما مواجه بشيمx-(
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
:) سخن از زبان ما مي‌گوييد
مادر هما
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} :)
+ مغازه اش در دل کوچه پس کوچه هاي قديمي شهر بود درست يادم نيست چه مي فروخت يعني دقت نکردم ولي مي شود در هر کسوتي مبلغ دين خدا بود...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
چه عالي! آفرين
ساعت ویکتوریا