شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

تسبیح دیجیتال

2--براي تو

+ طبع شعرم که چنين گل کرده حاصل عشقي است که مرا خل کرده:) گرچه معشوق بکند جور و جفا واي ازين عشق که مرا غُل کرده!
2-Farhad
ديروز 11:38 عصر
2--براي تو
غُل کردن: به زنجير کشيدن!
2-دست خط
معشوقي که جور و جفا ميکنه رو ميشه دوست داشت؟
Miss fatima
{a h=roozegaran}2دست خط{/a} يکي از خصلت هاي آدم عاشقه که براش مهم نيستو همچنان عاشق باقي ميمونه:D

2--براي تو

+ دخترک ناز شعر من تنها ميان وصف تو زلفش پريشان است
+ آهاي حضرت آيت الله که حکومت رو به خاطر تعطيل نکردن شهادت امام کاظم گمراه ميدوني چرا در برابر اهانت به ساحت مقدس امام رضا خفه خون گرفتي؟!x-(
gorani
ديروز 4:52 عصر
+ اي نازنين پسر تو چه مذهب گرفته اي کت خون ما حلال تر از شير ماد است؟
+ خدا دين را براي زندگي انسان تشريع کرد. اگر دين دنياي آدم را نسازد آخرتش را هم نخواهد ساخت. ساختن دنيا به معني غرق کردن زندگي در رفاه و لذت نيست بلکه هدف رساندن انسان به کمال مطلوب و آرامش است که در سايه عقيده و عمل به وجود آمده و رشد ميکند. البته معيشت بخشي مهم و اثر گذار در اين حرکت کمالي است تا آنجا که فرمودند: «هر که را معاش نباشد معاد نيست» و « نزديک است که فقر به کفر بينجامد»
اسلام عمل گراي واقعي است. به اين معنا که از انسان صرفا عقيده نخواسته است. بلکه عقيده لزوما بايد با عمل همراه باشد. وجود مبارک ثامن الحجج در روايتي ايمان را چنين معرفي کرد:«ايمان عقيده است در دل و اقرار است بر زبان و عمل است بر جوارح.» در عمل نيز دو شرط براي قبول وجود دارد: صحت فعل و صحت نيست. عمل صحيح با نيت نا پسند و نيت نيکو با عمل نا درست جايي در قبول و پذيرش ندارد
+ سکانس هاي زندگيم تا مي رسد به تو مي شود: حرکت حسرت بغض...
2-Farhad
97/2/3
تا مي رسد به...؟
ممنون از تذکرتون...اصلاح شد
+ گل اردي بهشتي من بهار يعني تو شکوفه يعني تو زندگي يعني تو سال به انتظار نشسته تا تو بيايي تو ماه زيباي شکفتني...
+ جهانگيري حق داره بگه اين دهه شصتيا هر جا وارد شدن خراب کردن:دي آقاي رييس خسته بودن:دي
2-Farhad
خودش از آماري که داده خبر نداره...
+ به سر زلف تو گر افتد دام مرغ تيز نظرم بشوم واله و شيدا من از آن عنبر بو
+ به حسرت سُکر لبانت بنوشم اگر شد شراب طهور!
+ سرم درد مي کند براي درد سرهاي داشتنت...
+ کارت رو ميدم تا پيرمرد پول رو حساب کنه. نگاه حسرت آلودي مي کنه و با لخند ميگه: من که سواد ندارم:) اگه سواد داشتم اينجا نبودم بعد ادامه ميده: قدر اين دوران رو نميدونيد اون موقع ها نه آب بود، نه برق بود نه هيچ چيز ديگه...
سال هاست مشتري عسل هاي پيرمردم:)
+ خوبي ماه رجب اين است هزار قل هو الله برايت بخوانم و بر فراز کنم...
+ تو مرا غايت جاني...
خواستم بنويسم: *تو مرا غارت جاني، بردي دل از من به يغما اي ترک غارتگر من* ولي اين طور شد آخرش!
+ با خال لبت خيال ما را بردي جانا مگرت نيست کمي رحم؟
mp3 player شوکر
2--براي تو
88 امتیاز
3 برگزیده
148 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2--براي تو عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top