شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ دو سه رکعت نماز رفع تکليفي ميخونيم تازه کلي هم سر خدا منت ميذاريم که ببين چه بنده خوبي هستم من!! اميد بهشت و رهايي از جهنم هم داريم با يه دو جين دعا و خواسته هاي کوچيک و بزرگ!
فيد ناظر به حال خودم هست وگرنه عزيزان که همه از اولياء و اوتادند:)
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
2--براي تو
رتبه 68
27 برگزیده
239 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2--براي تو عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top