شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ زن و شوهر هر دو نابينا بودند و با گدايي روزگارشان ميگذشت و شش بچه قدونيم قد را بزرگ ميکردند. پسربزرگشان کلاس نهم بود. در عمليات والفجر مقدماتي شهيد شد. هيچ کس حاضر نشد خبر شهادت را به پدر و مادر بدهد. ناگزيرخودم رفتم. وقتي سربسته به پدرش گفتم پرسيد:يعني ماالان خانواده شهيد هستيم؟ ديگر گدايي نکرد. گفت:شهيد ما آبرو دارد حاضر نشد حقوق بنياد شهيد را بگيرد و باقي عمر را با نماز و روزه استيجاري گذراند.
هي کاش اونايي که چپ ميرن راست ميرن درباره خانواده شهدا چرت و پرت ميگن يا حالا يه خانواده شهيد بد ديدند اينا رو هم ببينيد همه مثه هم نيستند اينو خيلي ها نمي فهمند.
چراغ جادو
2--براي تو
رتبه 69
26 برگزیده
238 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2--براي تو عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top